Varna

15.05.2016 13:55

Vážení

Práce na varně se pomaličku chylí ke konci... Provedena zkouška těsnosti dopravních cest, provedena zkouška ohřevu a zatím to vypadá, že je vše tak, jak má být.

Takže v pátek probouráme komín a věřme že se z něj bude co nejdříve kouřit :-)